Schulden aflossen

Hoge schulden, veel schuldeisers: dat geeft stress

Wie schulden heeft, moet meestal aan meerdere partijen geld betalen. Gemiddeld hebben mensen met schulden 14 schuldeisers. De schuld bedraagt vaak rond de 40.000 euro. Dat levert veel stress op! 

Sociale Banken bieden schuldrust

Als betalen niet lukt, is het belangrijk om op tijd hulp te zoeken. De Sociale Banken bieden mensen met schulden rust omdat ze alle schuldeisers in een keer afbetalen. Meestal is dat een percentage van de oorspronkelijke schuld. Van 10.000 euro blijft bijvoorbeeld 2.000 euro over. Die betaalt de Sociale Bank. Daarna maakt de bank met de persoon in schulden afspraken om die 2.000 euro terug te betalen aan de Sociale Bank.

Aflossen met een saneringskrediet

Zo’n regeling heet een ‘saneringskrediet’. Ze worden verstrekt via gemeenten die een relatie hebben met een Sociale Bank. Mensen met schulden kunnen aan hun gemeente vragen of een saneringskrediet via een van de Sociale Banken mogelijk is.

Landelijk Waarborgfonds Saneringskrediet

De Sociale Banken Nederland zijn hard bezig om een landelijk fonds op te zetten zodat elke gemeente in Nederland nog gemakkelijker inwoners kan helpen met een saneringskrediet. Zo werkt het:

191030-Infographic_Waarborgfonds_v3-def.png

Waarom een Landelijk Waarborgfonds?

Iedere gemeente in Nederland kán saneringskredieten verstrekken met hulp van een van de Sociale Banken. Toch werkt niet elke gemeente ermee.

Jammer, want schulden oplossen met een saneringskrediet heeft overtuigende voordelen:

  • het biedt rust en overzicht voor mensen met schulden
  • het is een snelle manier van schulden regelen voor schuldhulpverleners
  • het is aantrekkelijk voor schuldeisers omdat ze het dossier snel kunnen sluiten
  • het creëert tijd bij schuldhulpverleners om te werken aan duurzame gedragsverandering bij hulpvragers

Een Landelijk Waarborgfonds maakt het saneringskrediet nog beter toegankelijk voor gemeenten. Elke belemmering is dan weggenomen. Alle Nederlandse gemeenten kunnen dan onbeperkt saneringskredieten verstrekken om mensen blijvend uit hun schulden te halen.

To top