Over SBN

Sociale Banken Nederland (SBN) is een samenwerkingsverband tussen kredietbanken en gemeenten. Zoals de naam al aangeeft, hebben wij een sociaal karakter en geen winstoogmerk.

SBN

SBN bestaat uit 23 sociale kredietbanken en gemeenten, verspreid door heel Nederland. SBN onderscheidt zich van commerciële kredietverstrekkers doordat zij leningen verstrekt aan een specifieke doelgroep en zonder winstoogmerk.
Alle SBN-leden zijn aangesloten bij de NVVK, dé brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK loopt voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening. De NVVK bundelt de krachten van haar leden waardoor zij in staat zijn kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden gericht op het voorkomen of oplossen van schulden. Dit kan door middel van het aanbieden van sociale leningen of schuldhulpverlening. Zie ook de website www.nvvk.eu.

Voor wie is SBN bestemd

Een sociale lening, via één van de SBN-leden, is bestemd voor mensen:

  • met lagere inkomens (tot 130% van het bruto minimum loon);
  • met een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of;
  • met problematische schulden en/of;
  • die bij een andere kredietverstrekker niet terecht kunnen en/of;
  • die op grond van hun leeftijd geen krediet krijgen en/of;
  • met een tijdelijke verblijfsvergunning.

Dit is gebaseerd op grond van de Wet op het consumentenkrediet (Wck) en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Dienstverlening

De banken en gemeenten die zijn aangesloten bij SBN kunnen leningen verstrekken aan mensen die voldoen aan bepaalde eisen. Er zijn vele verschillende vormen van leningen. De twee bekendste zijn het aflopend krediet, vaak persoonlijke lening genoemd, en het doorlopend krediet.

Gedragscode Sociale Kredietverlening

SBN is onderdeel van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK hanteert Gedragscodes voor de dienstverlening van de bij haar aangesloten organisaties. Voor sociale kredietverlening is de Gedragscode Sociale Kredietverlening opgesteld. Hierin staan de regels beschreven omtrent het verstrekken van het krediet: wat mag en kunt u verwachten van het SBN-lid. De Gedragscode Sociale Kredietverlening is herijkt en in de ALV van 26 november 2015 door de ALV van de NVVK vastgesteld.

Vind een Sociale Bank in uw provincie

Zoeken per provincie

To top