Over Sociale Banken Nederland

Wat maakt ons anders dan andere banken?

  • We lenen geld uit zodat mensen hun schulden kunnen afbetalen. Wie bijvoorbeeld schulden heeft bij meerdere bedrijven of bij de overheid, kan bij ons een lening krijgen om al die schulden in 1 keer af te lossen. Daarna blijft er 1 schuldeiser over: de Sociale Bank die de lening verstrekt heeft. Verder lezen
  • We lenen geld uit aan mensen die bij andere banken niet terecht kunnen. Aan hen verstrekken we ‘verantwoorde leningen’: we kijken mee naar wat nodig is en we bepalen samen of het mogelijk is het te lenen bedrag binnen een redelijke tijd af te lossen. Verder lezen
  • Sommige Sociale Banken bieden ook budgetbeheer, financiële begeleiding en schuldhulpverlening aan
  • Daarnaast verstrekken we kredieten aan ondernemers
  • Er zijn ook Sociale Banken die collectieve projecten financieren op het gebied van bijvoorbeeld duurzaamheid

Toenemend aantal saneringskredieten

In 2018 verleenden we 17 % meer saneringskredieten dan het jaar ervoor. We hielpen daar 7700 mensen mee. Die lijn willen we voortzetten, want deze manier van schulden regelen heeft voor alle partijen voordelen.

Financiële participatie voor iedereen

In 2018 leenden de Sociale Banken 32 miljoen euro uit via sociale leningen. Daarnaast stond 107 miljoen aan leningen uit. Deze leningen zijn in de eerste plaats voor consumptieve doeleinden. Denk aan een wasmachine, auto of huisinrichting. De aanvragers komen bij ons omdat ze niet (meer) terecht kunnen bij een commerciële kredietverlener. Deze sociale leningen maken financiële participatie voor iedereen mogelijk.

Het gemiddelde rentepercentage voor sociale kredieten bedraagt 6,47%. Dit is in de meeste gevallen afhankelijk van gemeentelijk beleid.

Maatschappelijk verantwoord

Alle SBN-leden zijn aangesloten bij de NVVK, dé brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK loopt voorop waar het gaat om maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening.

Hoogwaardige dienstverlening

De NVVK bundelt de krachten van haar leden waardoor zij in staat zijn kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan te bieden, gericht op het voorkomen of oplossen van schulden. Dit kan door het aanbieden van saneringskredieten, sociale leningen of schuldhulpverlening. Zie ook de NVVK-website.

Onze geschiedenis

De geschiedenis van de Sociale Banken begint eind jaren ‘20 van de vorige eeuw. De economische crisis in die jaren heeft tot gevolg dat steeds meer Nederlanders moeten lenen om in hun eerste levensbehoeften te voorzien. Geldleners vragen woekerrentes, en daarom richten gemeenten Kredietbanken op. Sinds 1932 zijn ze verenigd in de NVVK. Toen de Nederlandse Vereniging voor Volks Krediet, nu de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren. 

Schuldhulp, sociale leningen en ondernemersfinanciering

De Kredietbanken geven in de loop van de jaren steeds vaker hulp bij schulden, naast het verstrekken van consumptieve leningen. Maar leningen aan particulieren en aan ondernemers blijven ook belangrijk. Momenteel worden de Sociale Banken steeds actiever in het aflossen van schulden met saneringskredieten.

Vind een Sociale Bank in uw provincie

Zoeken per provincie

Factsheet

Alles wat u wilt weten over sociale kredietbanken en saneringskredieten vindt u in deze handige factsheet.

Bekijk en download factsheet Saneringskrediet & Sociale Kredietbanken Nederland (pdf, 800 kB)

To top