Geld lenen

Een lening is soms nodig

Een lening kan soms nodig zijn. Bijvoorbeeld voor een wasmachine, auto of huisinrichting. Daarom lenen we geld uit aan mensen die bij andere banken niet terecht kunnen. Aan hen verstrekken we ‘verantwoorde leningen’: we kijken mee naar wat nodig is en we bepalen samen of het mogelijk is het te lenen bedrag binnen een redelijke tijd af te lossen. Want geld lenen betekent altijd dat het geleende bedrag inclusief de rente moet worden terugbetaald.

Voor wie?

Banken en gemeenten die zijn aangesloten bij SBN verstrekken sociale leningen aan mensen die voldoen aan bepaalde eisen. Er zijn veel verschillende leningvormen. De twee bekendste zijn het aflopend krediet, vaak persoonlijke lening genoemd, en het doorlopend krediet.

Een sociale lening via één van de Sociale Banken is bestemd voor mensen

  • met een laag inkomen (tot 130% van het bruto minimum loon);
  • met een achterstandsmelding bij Bureau Krediet Registratie (BKR) en/of;
  • met problematische schulden en/of;
  • die bij een andere kredietverstrekker niet terecht kunnen en/of;
  • die op grond van hun leeftijd geen krediet krijgen en/of;
  • met een tijdelijke verblijfsvergunning.

De Sociale Banken baseren zich bij hun werk op de Wet op het consumentenkrediet (Wck) en de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido).

Als het nodig is zorgt de Sociale Bank die de lening verstrekt ook voor budgetbeheer en financiële begeleiding. Zo voorkomen we financiële problemen.

Welke rente geldt voor een sociale lening?

De rente die de Sociale Banken hanteren, wordt vastgesteld door hun opdrachtgevers, meestal gemeenten. Mensen die sociale leningen krijgen, slagen er niet altijd in de lening helemaal terug te betalen. Sommige gemeenten houden daar rekening mee, zij stellen een lage rente op de leningen vast waardoor de Sociale Bank soms geld van de gemeente vraagt als teveel leners niet alles terugbetalen.

Andere gemeenten hebben met hun Sociale Bank afgesproken dat die zelf de tegenvallers op moet vangen. Die Sociale Banken moeten daarom een hogere rente rekenen. Daarom verschillen de rentepercentages per Sociale Bank.

Gedragscode Sociale Kredietverlening

SBN is onderdeel van de NVVK, de brancheorganisatie op het gebied van schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK hanteert Gedragscodes voor de dienstverlening van de bij haar aangesloten organisaties. Voor sociale kredietverlening is de Gedragscode Sociale Kredietverlening opgesteld. Daarin staan de regels beschreven over het verstrekken van sociale leningen.

Waar zijn Sociale Banken gevestigd ?

In de rechterkolom op deze pagina, via de landkaart, kunt u klikken op uw provincie. Onder de naam van de gemeente waar u woont ziet u dan waar u terecht kunt voor een sociale lening bij een van de Sociale Banken.

Schulden aflossen met een lening? Ga naar uw gemeente

Belangrijk: om geld te lenen voor uzelf kunt u rechtstreeks contact opnemen met een Sociale Bank. Als u uw schulden wilt aflossen met een lening (een saneringskrediet), neemt u eerst contact op met uw gemeente.

Vind een Sociale Bank in uw provincie

Zoeken per provincie

Factsheet

Alles wat u wilt weten over sociale kredietbanken en saneringskredieten vindt u in deze handige factsheet.

Bekijk en download factsheet Saneringskrediet & Sociale Kredietbanken Nederland (pdf, 800 kB)

To top